overlay

Viola Potatis Affärstidningen för Potatisbranschen

Home > Sharing knowledge > Viola Potatis Affärstidningen för Potatisbranschen

Diploid hybridpotatis ett steg närmare

Ett nytt fältförsök visar att sorter av hybridpotatis kan ge lika hög skörd som dagens vanliga sorter på marknaden. Men den största fördelen med hybridtekniken är att förädlingsarbetet kan påskyndas och ge nya sorter med förbättrade egenskaper snabbare.

Click here to read the article.

Ontwerp-zonder-titel-2020-09-10T155303.294

Ready to learn more?